Müügitingimused


Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad https://premiumbeautypro.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Flashy Ilustuudio OÜ, registriaadress: Riia24,50410 Tartu. Eedaspidi veebipood premiumbeautypro.com) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad https://premiumbeautypro.com veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood premiumbeautypro.com jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel https://premiumbeautypro.com

Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes premiumbeautypro.com toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
 2. Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordi hind sisaldab käibemaksu.
 3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).
 4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja premiumbeautypro.com vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 5. Veebipood premiumbeautypro.com jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel http://www.preamiumbeautypro.com.

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood premiumbeautypro.com andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood premiumbeautypro.com poolt tulevikus omandatava auba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood premiumbeautypro.com’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 10 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist veebipoe www.premiumbeautypro.com pangakontole.

Kohaletoimetamine

 1. Toodete tarnekulud sõltuvad toodete kogusest, mõõtudest, tarne asukohast ja kohaletoimetamise viisist.
 2. Kauba toimetamisel Eesti Vabariigist teistesse riikidesse sõltub transpordikulu sihtkohariigist, kauba kaalust ja suurusest. Transpordikulu täpsustatakse igakordsel tellimusel Tarbijaga e-posti teel.
 3. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood premiumbeautypro.com tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 4. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe Ruthiebelle.com pangakontole.
 5. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 6. Veebipood premiumbeautypro.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood premiumbeautypro.com ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal saata vastav avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist e-posti aadressile info@premiumbeautypro.com
 2. Tagastatav kaup peab olema avamata, kasutamata ning originaalsiltidega ja müügipakendis.
 3. Kui toode on ostetud kampaania korras ning koosneb mitmest tootest, siis tuleb tagastada kogu komplekt (st kõik tooted).
 4. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 5. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 6. Kauba tagastamise kulu kannab täies ulatuses Tarbija.
 7. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood premiumbeautypro.com on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 8. Veebipood premiumbeautypro.com tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.
 9. Raha kantakse tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine premiumbeautypro.com arvelduskontole.

Vääramatu jõud

 1. Veebipood premiumbeautypro.com ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood premiumbeautypro.com ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Flashy Ilustuudio OÜ (veebipood http://www.premiumbeautypr.com ), registrikood
 2. , aadress
 3. Veebipood premiumbeautypro.com töötleb Tarbija isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 4. Veebipood premiumbeautypro.com töötleb ja edastab logistikapartneritele (Itella Estonia OÜ, Loomäe tee 13, 75306, Lehmja küla, Rae vald, info@smartpost.ee, telefon: 43 54 547; AS Eesti Post, Pallasti 28, 10001 Tallinn, info@omniva.ee, telefon: 661 6616) Tarbija isikuandmeid ainult tellitud kauba kätte toimetamiseks.
 5. Me ei müü ega avalikusta Tarbija andmeid kolmandale osapoolele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.
 6. Veebipood premiumbeautypro.com töötleb Tarbija: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ja postiaadressi.
 7. Veebipood premiumbeautypro.com saadab tellimuse teinud Tarbijale e-mailile teavitusi, mis on seotud tellimuste kohaletoimetamise või muu tellimusi puudutava informatsiooni vahetamisega.
 8. Kui Tarbija on avaldanud soovi saada veebipood Premiumbeauty,com uudiskirju, siis on Tarbijal alati õigus neist loobuda.
 9. Tarbijal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
 10. Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Tarbijal õigus saata veebipoele premiumbeautypro.com e-mail: info@premiumbeautypro.com

Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood premiumbeautypro.com ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 2. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 3. Tarbijal on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda veebipood Premiumbeauty.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tastuti.
 4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-mailile info@premiumbeautypro.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 6. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt https://premiumbeautypro.com  ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel premiumbeautypro.com ei ole võimalik kaupa asendada.

Muud tingimused

 1. Veebipoes Kaupade juures kuvatud piltidel on illustreeriv tähendus. Tarbijal ei ole õigust Kaupa tagastada seetõttu, et veebipoes toodud Kauba pakendi foto ei vasta täpselt kättetoimetatud Kauba pakendile, kui muus osas vastab Kaup tellimusele ning on nime, koguse ja omaduste osas vastavuses Kauba juures kuvatud infoga.
 2. Kõik premiumbeautypro.com veebilehel toodud Kauba kirjeldused, fotod ning muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma veebipoe omaniku nõusolekuta on keelatud.